Kona Kai Apartments

Come visit us today
Make Kona Kai your perfect place to come home to!
Kona Kai Apartments South Torrance Rentals studio apartments for rent Torrance 2 bedroom rental
One bedroom Torrance apartment South Torrance apartments available studio, one, two bedroom apartments in Torrance Kona Kai South Torrance, CA apartments for rent
Torrance, CA 1 bedroom, 2 bedroom, studio apartments Kona Kai Torrance apartments with pool and gym rentals in South Torrance High area Kona Kai pool and gym, 1 bedroom apartments for rent
Kona Kai gym and pool in South Torrance apartments for rent South Torrance remodeled apartments for rent Torrance, CA apartments 2 bedrooms available South Torrance, CA apartment with laundry facilities
Torrance apartments for rent, laminate flooring Torrance apartments for rent with pool Laminate flooring 1 bedroom for rent Torrance, CA Kona Kai Apartments studio, 1 bedroom, 2 bedroom

Kona Kai Apartments     22413 Ocean Avenue Torrance, CA 90505     310-375-0040